Privatlivspolitik

Alt samlet ét sted

Jeg ønsker at informere dig om, hvordan jeg behandler og beskytter dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik forklarer formålet med at indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger og angiver dine rettigheder i forhold til disse data. I min cookiepolitik kan du desuden læse om min behandling af dine personoplysninger, når du besøger min hjemmeside. Min cookiepolitik finder du her.

 

Kontaktoplysninger

Dataansvarlig: Færk Webbureau
Kontaktperson: Kamilla Færk Nielsen
Adresse: Siøvej 25, 8370 Hadsten
Telefon: 51 60 33 94
E-mail: kontakt@færkwebbureau.dk
CVR-nr.: 43009052

 

Kategorier af personoplysninger

Potentielle kunder

Når jeg kommunikerer med dig som potentiel kunde, indsamler jeg almindelige personoplysninger.

Kontakter du mig via kontaktformularen på min hjemmeside, overføres og gemmes de data, der er indtastet i inputfelter, til mig. Dette dækker over navn, e-mail, telefonnummer samt de oplysninger, du måtte indtaste i beskedfeltet. Ud over de specifikke input makro data, indsamles og gemmes IP-adressen samt dato og klokkeslæt for anmodningen. Kontakter du mig via e-mail, behandler jeg din e-mail samt de personoplysninger, som du indtaster i e-mailen. Kontakter du mig via telefon, behandler jeg de personoplysninger, som du videregiver til mig.

 

Kunder

I forbindelse med min services behandler jeg en række personoplysninger, som er relevant for udførelsen af service. Dette er/kan være navn, adresse, telefonnummer samt relevante oplysninger om din virksomhed. I overensstemmelse med bogføringsloven opbevarer jeg oplysninger til brug for regnskabsføring, herunder fakturaer og bilag. Disse dokumenter kan indeholde almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse og ydelsesbeskrivelse.

 

Sociale medier

Når du interagerer med Færk Webbureau på mine sociale medier, herunder LinkedIn og facebook, modtager jeg de personoplysninger fra dig, som du selv skriver i offentlige opslag på min sociale medie-side, kommentarer, eller beskeder. De personoplysninger, jeg modtager herigennem, behandles i overensstemmelse med Færk Webbureaus privatlivspolitik samt privatlivspolitikkerne for henholdsvis LinkedIn, hvilket du finder her, og Facebook, hvilket du finder her.   

 

 

Formål og retsgrundlag med behandling af personoplysninger

 

Potentielle kunder

Formålet med at indsamle disse oplysninger er at facilitere meningsfuld dialog og besvare spørgsmål om mine services. Jeg bruger kun de oplysninger, du giver mig i vores kommunikation. Retsgrundlaget for behandlingen af disse personoplysninger beror på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, da det tjener Færk Webbureaus legitime interesse i at indgå i meningsfulde dialoger med potentielle kunder.

 

Kunder

De personoplysninger, jeg behandler om dig, bruger jeg til at sikre, at jeg leverer en fyldestgørende service til dig. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger som min kunde sker i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 litra b, da det er nødvendigt for opfyldelse af den kontrakt, som vi har indgået.

Derudover behandler jeg dine personoplysninger til bogføring i henhold til bogføringsloven med henblik på at overholde kravet om regnskabsføring.

 

Sociale medie bruger

Jeg benytter sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook, som en del af min markedsføringsindsats og som kanaler til at dele relevante oplysninger og begivenheder med dig som bruger på mine sociale profil. Dette sker i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 litra f i databeskyttelsesforordningen, hvor Færk Webbureaus legitime interesse er at opretholde en åben dialog og styrke min forbindelse med min målgruppe. Du skal være opmærksom på, at de personoplysninger, som du frivilligt deler offentligt på min sociale medieprofiler, kan blive set af andre brugere og det brede offentlighed. Det er derfor op til dig selv at undlade at dele personoplysninger på disse platforme.

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Jeg opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de kontraktlige eller juridiske forpligtelser, jeg indsamler dem til. Fakturaer og bilag opbevares i minimum 5 år efter afslutningen af det pågældende regnskabsår, jævnfør bogføringsloven. Efter den kontraktlig/juridiske forpligtelse er endt, sletter jeg oplysningerne. Undtagelsesvist i situationer, hvor de behandlede personoplysninger skal bruges som bevis i forhold til civilretlige krav eller på grund af lovgivningsmæssige krav om opbevaring.

Jeg sletter dine personoplysninger, så snart formålet med opbevaringen er opfyldt. Hvis der er fastsat længere opbevaringstider i europæisk eller national lovgivning, som jeg skal følge, overholder jeg disse regler.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Lovkrav og juridiske formål

Jeg kan videregive personoplysninger, når det er påkrævet af lov, retsafgørelser eller andre juridiske forpligtelser. Dette kan også omfatte situationer, hvor det er nødvendigt for at beskytte mine rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller for at reagere på anmodninger fra offentlige myndigheder.

 

Sociale medie bruger

Med dit samtykke kan jeg dele visse oplysninger med tredjepartssamarbejdspartnere til markedsførings- og annonceringsformål. Dette kan omfatte brug af data til målrettet markedsføring på sociale medieplatforme som Facebook og LinkedIn. Oplysninger, der deles offentligt eller privat på min sociale medieprofiler, kan være synlige for andre brugere af disse platforme. Vær opmærksom på, at jeg ikke har kontrol over, hvordan tredjepartsplatforme behandler eller deler disse oplysninger.

 

Tredjeparts udførelse af ydelser

Jeg kan inddrage tredjeparter til at udføre visse ydelser på min vegne, såsom hosting af hjemmesiden, behandling af betalinger eller levering af markedsføringstjenester. Disse tredjeparter får kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre deres tjenester og er forpligtet til at beskytte personoplysningerne i overensstemmelse med gældende juridiske lovkrav.

 

Profilering og automatiserede afgørelser

Jeg foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

 

Tredjelandeoverførsler

Jeg anvender primært databehandlere, der er placeret i EU/EØS eller opbevarer data inden for EU/EØS. Hvis det af visse årsager ikke er muligt at benytte databehandlere med placering eller datalagring i EU/EØS, sikres det, at der er udført passende foranstaltninger for beskyttelse af personoplysningerne.

 

Sikkerhed

Jeg behandler altid alle personoplysninger, som jeg modtager, med en høj grad af sikkerhed tilsvarende karakteren af personoplysninger. Jeg har implementeret både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der effektivt beskytter mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller forringelse af oplysninger. Dette dækker blandt andet over adgangskontrol, adgangsrestriktioner samt regelmæssige evalueringer af sikkerhedsforanstaltningerne.

 

Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder vedrørende min behandling af dine personoplysninger. Disse inkluderer:

  • Ret til at få indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til at få eventuelle fejl i dine personoplysninger rettet
  • Ret til at få dine personoplysninger slettet
  • Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

 

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være undtagelser til disse rettigheder, og du vil derfor ikke altid kunne udnytte dem fuldt ud. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig via ovenstående kontaktoplysninger.

 

Klager

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til mig. Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

 

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon: 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk

 

Design

Tekst

Drift

Marketing

Brug For hjælp?